Diller

2020 Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrencilere Duyuru

2020 yaz dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, Üniversitemiz öğrencileri yaz stajlarını kurum/kuruluş/işyerlerinde yapabilecekleri gibi, COVID-19 küresel salgını nedeniyle staj yeri bulunanaması halinde

1- Yaz okulu sonrası mezuniyet durumunda olan öğrenciler, 17 Temmuz 2020 mesai bitimine kadar bölümlerine başvurarak (sbekler@firat.edu.tr mail adresine örnek dilekçe doldurularak gönderilecektir), yaz stajını uzaktan eğitim veya internet iletişimi yoluyla proje,ödev gibi alternatif yöntemlerle yürütebileceklerdir. 

2- Mezuniyet durumunda olmayan öğrenciler ise, yaz stajlarını 2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılında mesleki uygulama veya staj dersi kapsamında yürütebileceklerdir.

 

NOT: Yaz okulunda alınabilecek ders adedi ve ödevle tamamlanması istenen staj derslerinin danışman ders kaydı onayı alabilmesi için yukarıdaki yaz okulu sonrası mezuniyet kriterleri esastır.

Türkçe