Diller

YEMEK BURSU HK.

Listede ismi olan öğrencilerin, yemek bursu başvurularının onaylanabilmesi için en kısa sürede başvuru esansında beyan ettikleri belgeleri Bölüm Sekreterliğimize teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde başvuruları onaylanmayacaktır.

Başvuru listesi için tıklayınız

 

Türkçe