Diller

Genel Bilgi

1. Amaç: Otomotiv Mühendisliği Bölümü, içten yanmalı motor ve taşıtların yapısı, malzemesi, tasarımı, çevre ile olan ilişkisi, motor ve taşıt sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve otomotiv sektörü konularında eğitim verir, araştırmalar yapar. Bu konularda, çağdaş teorik ve pratik bilgilerle donatılmış Otomotiv Mühendislerini yetiştirmek, ekonominin gereksinim duyduğu teknolojiyi yönlendirebilmek bakımından çok önemlidir. Bu görevi, üniversitelerde yeni açılmakta olan otomotiv mühendisliği bölümleri üstlenmiştir. Otomotiv sektörü, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek açısından katma değeri yüksek olan sektörlerden birisidir ve Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır. Sektörün katma değeri, teknolojiye hâkim olma, tasarım yapabilme ve üretim bilgilerine sahip olma ile ilişkilidir.

2. Otomotiv Mühendisliğinin Yeri: Otomotiv sektörünün ürettiği motorlu taşıtlar, günümüzde deniz yolları, karayolları ve demiryolları gibi geniş bir alanda kullanılmaktadır.  Program uluslararası düzeyde Otomotiv tasarım ve teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik gelişim için bilgi üretilmesi, uygulanması ve yayılması, taşıt tasarım yeteneğinin kazanılması ve teknoloji üretilmesi, otomotiv sektöründe küresel pazarlarda teknolojiye dayalı rekabet edebilecek günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, ulusal değerlere saygılı araştırmacı mühendisler yetiştirilmesini görev edinmiştir. 

3. İstihdam Durumu: Önerilen programın amacı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmek olduğu için bu programdan mezun olan kişi, şirket veya kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi beceri ve uygulama yeterliliklerine sahip olacaktır. Otomotiv mühendisleri, otomotiv şirketlerinin yanı sıra elektrik ve üretim mühendisliği yeterliliğine sahip işlerde, özel yetenek gerektiren mekanik işlerde, otomotiv sektörünün servisleri gibi bir çok endüstri alanında istihdam edilmektedir. Otomotiv mühendisleri büyük otomobil, kamyon traktör, otobüs ve motosiklet şirketleri ile yarış takımları parça üretimleri araştırma ve geliştirme kısımlarında çalışabilmektedir. Potansiyel iş alanları; motor, dişli kutusu üretimi, şasi ve kaporta yapımı, endüstri ürünleri ve diğer transport şirketleridir. Otomotiv mühendisliği mezunları, teorik ve uygulamalı bilgi yaklaşımları nedeniyle hem yurt içinde hem de yurt dışındaki iş pazarlarında mükemmel kariyer fırsatı bulabilecektir. Otomotiv mühendisliği mezunları, bir mühendis olarak atölye yönetiminde de uzman olacaklardır. Mezunlar aynı zamanda kendi işlerini kurabilecek yeterliliklere sahip olacaklardır.  Ayrıca, akademik kurumlarda, özel sektördeki firmalarda, askeri kuruluşlarda, kendi işyerlerini kurarak yurtiçinde ya da yurtdışında v.b. görevler üstlenebilirler.

4. Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar: Eğitim-Öğretim süresi, 4 yıl veya 8 yarıyıldır. Bu süre içerisinde toplam en az 240 AKTS ‘nin başarıyla sağlanması gerekmektedir. 8 yarıyıllık eğitim-öğretim sürecinde öğrenci, 7. veya 8. yarıyılda İşyeri Eğitimi görecektir. Yine bu süre içerisinde öğrenciler 1 adet (24 iş günü ) alan stajı ve 1 adet (24 iş günü ) işletme organizasyon stajı yapacaklardır. Öğrencilere belli branşlarda (Otomotiv mekatroniği, Motor, Taşıt) uzmanlaşmalarının sağlanması için, 6. yarıyılda başlayan ve 8. yarıyılda devam eden branşlaşmaya (Kol/Alan) yönelik ders paketleri aldırılacaktır. Bitirme Projesi ve İşyeri Eğitimi, öğrencinin seçtiği branş göz önüne alınarak düzenlenecektir.

5. Staj Çalışmaları: Öğrencilerin öğrenimleri esnasındaki kazanımlarının, laboratuar uygulamaları ve gerçek iş yeri uygulamaları ile pekiştirilmesi için yapılan bir eğitimi tamamlama faaliyeti olarak staj yapmaları gerekmektedir. Staj uygulamalarında mesleki alan dışında, işyeri görgüsü - disiplini v.b. kazanımların da elde edilmesi beklenmektedir. Öğrenciler, teknolojik gelişmeleri tanımaları, uygulama becerilerini geliştirmeleri ve yönetim deneyimini kazanmaları amacıyla, uygun görülen tesis, fabrika veya şirketlerin ilgili birimlerinde; 1 adet (24 iş günü) alan stajı ve 1 adet (24 iş günü ) işletme organizasyon stajı olmak üzere 48 iş günü staj yapacaklardır.

 

Türkçe