Diller

Ders İçerikleri

OMT 501 Yüksek Lisans Semineri                                                                                       
Bu ders Otomotiv mühendisliği alanında güncel konular ve sorunların seminer yaklaşımıyla incelenmesini kapsar.
OMT 502 Doktora Semineri                                                                                                
Bu ders Otomotiv mühendisliği alanında güncel konular ve sorunların seminer yaklaşımıyla incelenmesini kapsar.
OMT 503 İleri Motor Tasarımı                                                                                             
Motorların temel özelliği ve ana boyutların belirlenmesi, motorlarda termodinamik hesaplar, motor elamanlarının malzeme seçimi, motor elamanlarının statik, dinamik ve termik hesapları, krank biyel ve volan dengeleme hesapları, motor proje tasarımı, motor yağlama ve soğutma sitemleri tasarımı ve hesapları, Turbo şarjlı motorlar ve hesapları.
OMT 504 İleri İçten Yanmalı Motorlar                                                                                
Motorların temel ilkeler, yanmanın fiziksel ve kimyasal incelenmesi yanma odasının tasarımı, termodinamik simülasyon yöntemi, süper şarj kuramı motor performanslarının karakteristikleri.
OMT 505 İleri Taşıt Tasarımı                                                                                              
Taşıt tipleri, ana boyutlar, azami yüklü ağırlık, taşıma yeteneği, aks yükleri, hareket sınırları, güç, fren, tahrik ve aktarma organları, motor tipleri, kavramalar, moment değiştiriciler, diferansiyel, şasi, tekerlek asılışları ve elemanları, direksiyon sistemleri, çok dingilli, mafsallı ve paletli taşıyıcılar.
OMT 506 Yanma Teorisi ve Yakıtlar                                                                                    
Yanma olaylarının termodinamik açıdan incelenmesi, alev sıcaklığı, tutuşma sıcaklığı kavramları ve hesabı, oksidasyon ve yavaş yanma, önleme çareleri, yakıtlar, hidrokarbon bileşiklerinde yanma yanmada oksijen gereksinimi ve hesabı, yanma reaksiyonlarının etkilenmesi.
OMT 507 Motorlarda Güç ve Verim Artırma Yöntemleri                                                     
Güç, tanımı, çeşitleri, hesaplama ve ölçme yöntemleri, güç ölçmede kullanılan araçlar, motor güçlerini etkileyen çeşitli faktörler, gücü artırma olanakları, sınırlayan etkenler ve bunların değiştirile bilirlikleri, verim tanımı, çeşitleri, motor veriminin hesaplama yöntemleri, verimi etkileyen etkenler, bunların değiştirile bilirlik sınırları, günümüzde motorların güç ve verimlerini etkileyen teknik ve ekonomik koşullar, bu koşulların sınırları.
OMT 508 Motorlu Taşıtların Çevre Kirlenmesine Etkileri                                                   
Çevre, çevre elemanları, kirlenme, kirleticiler, kirleticilerin çevre alanlarına ve canlılara etkileri, kirlenmeyi önlemek için alınması gereken genel önlemler, motorlu taşıtlardan çevreye yayılan kirleticiler, özellikleri, çeşitleri, etkileri, motor emisyonu, bileşimi, özelliği, zararlı yönleri, çevreyi etkileme şekli, zararlı emisyonu azaltma yolları, önlemler, standartlar, sınırlamalar, teknik düzenlemeler.
OMT 509 Yağlama Teorileri ve Taşıt Yağları                                                                     
Sürtünme, sürtünme çeşitleri, sürtünme kuvvetini etkileyen etkenler, sürtünmeyi azaltma yolları, yağlama kavramı, tanımı, amacı, çeşitleri, özellikleri, yağlama-sürtünme ilişkileri, başlıca teori ve görüşler, motor ve taşıt yağları, çeşitleri, sınıflandırma, özellikleri, yağ standartları, yağlama teknikleri ve yağlama-bakım ilişkileri, kullanılmış yağlardan yararlanma olanakları, yağ analizleri, yağların malzemeler üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
OMT 510 İleri Oto Elektroniği                                                                                           
Elektroniğin temel esasları, maddenin yapısal özellikleri, kullanılan başlıca elemanlar, bunların özellikleri, çeşitli motorlu taşıtlarda kullanılan elektronik sistemler, bunların devreleri, devre elemanları, özellikleri, devrelerin çalışması, arızaları, onarım yöntemleri, oto elektriğindeki son gelişmeler.
OMT 511 Elektronik Kontrol Sistemleri                                                                               
Vuruntu sınırlayıcısı, elektronik kontrollü benzin püskürtme sistemleri, elektronik kontrollü ateşleme sistemleri, lambda uyarıcısı, otomotiv endüstrisinde elektronik kontrol ünitelerindeki gelişmeler ve çalışma sistemleri.
OMT 512 Otomotiv Sistemleri Analizi                                                                                  
Meslek ve sistem analizinde kuramsal yaklaşımlar, otomotiv alanında değişik amaç ve seviyede program geliştirme, yöntem ve süreçler, analiz yöntemleri, temel kavramlar ve tanımlar, iş analizi esasları, yöntem ve teknikleri motor ve taşıt sistemlerinin analizi, iş ve işlem yapraklarının düzenlenmesi, öğretimde kullanılmaları.
OMT 513 Yenilenebilir Enerji Kaynakları                                                                              
Enerji Kaynakları, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi, Güneş Enerjisi, Su Kuvvetleri, Rüzgar Enerjisi, Dalga Enerjisi, Jeotermal Enerji, Bio-Enerji.
OMT 514 İleri Taşıt Dinamiği                                                                                               
Mekanik hareket, tekerlek ve pnömatik lastik, yuvarlanma ve kayma, titreşimler, frenleme,  direksiyon ve doğrultu kontrolü, ön tekerlek kinematiği, yol üzerindeki taşıtın kararlılığı, virajda kararlılık, enerji yöntemleri, Rayleigh yaklaşımları, lineer olmayan titreşimler, sürekli yük altındaki sistemlerin eğilmesi, burulması, eksenel titreşim çeşitleri, titreşim ve darbe izolasyonu.
OMT 515 Gürültü ve Titreşim                                                                                              
Ses, duyma ve gürültünün fizyolojik etkileri. Ses ve titreşim ölçümünde aygıt kullanımı. Kipsel çözümleme ve sayısal sinyal işleme. Dişliler, yataklar, dönen dengesizlik, gaz akışı, yanma, çarpma gibi gürültü kaynakları. Kaynak belirleme, ses aktarımı, havada ve yapıda taşınan gürültüler. Akustik malzemeler ve yapılar. Gürültü ve titreşim denetimi.
OMT 516 Motor Denetim ve Yönetim Sistemleri                                                                  
Güç aktarım çizgisi ve araç dinamiğinin modellenmesi. Boyuna, yanal ve dikine hareketler. Otomatik denetim tekniklerinin tekrarı. Durum uzayı denetim yöntemleri. Güç aktarma denetimi. Güç aktarmada hız denetimi. Vites değiştirmede güç aktarma çizgisinin denetimi. Seyir denetimi. Direksiyon denetimi. Askı denetimi. ABS, ASR ve ESP denetim sistemleri.
OMT 517 Araç Aerodinamiği                                                                                                
Akışkanlar mekaniği ve aerodinamik problemlerinin temel çözümü. Sürtünmeli ve sürtünmesiz akış. Rüzgar tünelleri ve dış aerodinamiğe uygulamaları. Hesaplamalı aerodinamik. Sayısal ve deneysel sonuçların karşılaştırılması. Sürüklenme indirimi için aerodinamik tasarım. Motor soğumasının aerodinamiği. Akışkan-yapı etkileşimleri. Aerodinamik gürültü.
OMT 518 Alıcılar ve Algılama Sistemleri                                                                             
Yeni nesil benzinli ve dizel enjeksiyon sistemleri üzerinde kullanılan alıcılar ve sensörlerin analizi. Araçların elektronik kontrol ünitelerindeki algılama sistemleri.
OMT 519  Araç Kontrol ve Yönetim Sistemleri                                                                    
Araçların mekanik ve elektronik kontrol ünitelerinin analizleri. Araç üzerindeki otomatik kontrol sistemleri. Elektronik kontrol ünitelerinin (ECU) data toplama işleminin analizi. ABS, ASR, EGR, ESP gibi sistemler.
OMT 520  Akışkan Güç Sistemleri ve Denetimi                                                                    
Akışkanla güç sistemlerine giriş. Pnömatik ve hidrolik sistemlerin özellikleri. Hidrolik pompalar ve motorlar. Hidrostatik iletim. Vana çeşitleri. Pnömatik devre elemanları. Hidrolik devre tasarımı. Yük algılaması. Akışkan gücüyle servokontrol. Araçlarda direksiyon, fren ve otomatik iletim sistemlerine uygulamaları. Hidrolik kenetlenmeler. Tork dönüştürücüleri.
OMT 521 Motorlarda Yanma                                                                                               
Termodinamik ve kimyasal kinetiğin yinelenmesi. Çok bileşenli, kimyasal tepkimeli akışların ana denklemleri. Önceden karıştırılmış yanıcı gazlarda alevlenme. Benzin ve dizel mortlarda vuruntu, vuruntu önleme teknikleri. Benzinli Motorlarda Yanama ve modellenmesi, Dizel Motorlarda Yanma ve Modellenmesi, Yayınım alevleri.
OMT 522 Emisyon Kontrol ve Azaltma Sistemleri                                                               
Otomobiller ve hava kirliliği. Dışatım sistemleri. Atık gazların hava niteliği üzerine etkileri. Atık gazların kaynakları. Buharlaşma sonucu salım, yakıt doldurma sırasındaki kayıplar, dışatım salımı. Yanma olayı. Mükemmel yanma, motorda tipik yanma. Dışatımdaki kirleticiler. Hidrokarbonlar, azot oksitler, karbon monoksit, karbon dioksit. Salım denetimi. Katalitik dönüştürücüler.
OMT 523  Yakıt Hücreleri                                                                                                   
Temel ilkeler ve yakıt hücresi türleri. Verimlilik ve tersinmezlik konuları. Hidrojen-proton değişim zarı ve alkalin elektrolit yakıt hücreleri. Orta ve yüksek sıcaklık yakıt hücreleri. Yakıt doldurma ve depolama. Avantajlar ve uygulamalar.
OMT 524 İklimlendirme Sistemleri                                                                                       
Isıtma ve soğutma sargıları, kompakt ısı değiştiricileri. Isıl rahatlık. Ilık su ısıtma sistemleri. Soğutma yükü hesaplamaları. Buhar sıkıştırma soğutma sistemleri.
OMT 525 Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik                                                                 
Mekatroniğe giriş. Sinyal türleri ve algılayıcılar. Temel elektronik öğeleri. Sinyal koşullandırma: Analog süzgeçler, işlemsel güçlendiriciler (op-amp), zayıflatıcılar. Edimciler, elektrikli motor türleri, temel hidrolik devre öğeleri. Elektronik denetim göstergeleri. AD/DA arayüzleri. Ayrık sistemler ve Z-dönüşüm yöntemi.
OMT 526 Otomotiv Mühendisliğinde Malzeme ve Üretim                                                   
Ürün tasarım süreci. Teknolojik yenilik ve tasarım süreci. Takım davranışı ve problem çözme araçları. Bilgi toplama. Yenilikçi ve yaratıcı problem çözümü. Otomotiv endüstrisinde malzemeler. Malzemelerin ve şekillerinin seçimi. Malzemelerin işlenmesi ve tasarımı. Malzemelerin etkileşmesi. Kullanımdaki malzemelerin edimi. Yeni malzemelere örnekler. Otomotiv endüstrisinden uygulamalar.
OMT 527 Yorulma ve Kırılma                                                                                              
Kırılma ve yorulmanın temel kavramları. Yorulma mekanizmaları ve modeller; ömür tahminleri (yük temelli, gerilme temelli, şekil değiştirme temelli ömür, çatlak ilerlemesi); çok eksenli yorulma. Doğrusal elastik ve elastik plastik kırılma mekaniği. Kırılmaya dayanan tasarım metodolojisi. Kırılgan katıların ve kompozitlerin kırılma davranışı.
OMT 528 Otomotivde Tribolojik Analizler                                                                          
Temas yüzey etkileşimi, temas mekaniği, yüzeylerin karakterizasyonu,  Yüzey pürüzlülüğünün analizi, Katı yüzeylerin teması, Temas analizi, Katı-katı teması, Sürtünme kanunları. Sıvı film yağlaması. Silindir gömleği, segman ve piston aşınma mekanizmasında sınır ve hidrodinamik yağlama. Aşınma ve aşınma türleri. Motorlarda meydana gelen aşınma mekanizmaları ve bunların tanıtılması.
OMT 529 Yol Tasarımı                                                                                                         
Yolun özellikleri ve hareketin dinamiği. Tasarım denetim ve ölçütleri. Yolların kapasitesi ve trafik hacmi. Örgü alanları ve rampaları. Boyuna ve kesitine tasarım elemanları. Tipik kesitlerin fonksiyonel tasarımı. Güvenlik tasarım ilkeleri. Kavşakların tasarımı. Yol kenarı güvenliği. Bariyerlerin ve benzeri yol güvenlik elemanlarının tasarımı. Yol tasarım yazılımları.
OMT 530 Otomotiv Mühendisliğinde Özel Konular                                                             
Programdaki öğrenci ve öğretim üyelerinin ilgi alanlarına uyacak şekilde seçilmiş otomotiv mühendisliği gündemindeki özel konular. Otomotiv mühendisliği alanındaki yenilikler hakkında bilgilenme fırsatı.
OMT 531 Otomotiv Mühendisliğinde Mikroişlemci Uygulamaları                                       
Mikrobilgisayar sistemlerinin temel öğeleri. Bellek ve girdi/çıktı araçlarının adreslenmesi ve arayüzlenmesi. Assembly diline ve temel programlama tekniklerine giriş. Sayaçlar, zaman gecikmeleri, yığıtlar ve altyordamlar. Küçük mikrobilgisayarların ve mikrokontrolcülerin tasarımı.
OMT 532 Transport Sistemleri ve Trafik Mühendisliği                                                     
Trafik mühendisliği unsurları; yol kullanıcılar, araçlar, yol güzergahı ve geometrik dizayn. Trafik kontrol sistemini oluşturmak; trafik sinyalleri, trafik kontrol cihazları, trafik işaret ve işaretçileri ve trafiğin emniyetli ve etkili bir şekilde akmasına yardımcı olacak diğer trafik kontrol cihazları, trafik araştırmaları ve trafik operasyonları. Trafikten kaynaklanan hava ve ses kirliliği. Trafik mühendisliği yönetimi.
OMT 533 Lastik ve Tekerlek Teknolojisi                                                                              
Araçların teker lastiklerinde kullanılan teknolojiler, teker lastiklerin ömrünü artırmaya yönelik yöntemler.
OMT 534 Otomotiv Malzemeleri                                                                                          
Otomotiv endüstrisindeki malzemeler. Malzeme ve şekillerin seçimi. Malzemelerin işlenmesi ve dizaynı. Malzemelerde etkileşim. Çalışmada malzemelerin performansı. Yeni malzeme örnekleri.
OMT 535 Motorlarda Deneysel Yöntemler                                                                          
Motor deney sistemleri, laboratuvar yerleştirilmesi ve havalandırılması, dinamometre seçimi, moment, güç, hız ve yakıt tüketimi ölçümü, hava tüketimi ölçümü, efektif verim, enerji dengesi, mekanik kayıplar, egzoz emisyonları, indikatör diyagramları, deney sonuçlarının duyarlılığı ve istatistiksel analizi.
OMT 536 Motorlarda Gaz Akışkanlarının Modellenmesi                                                     
Modellemenin tanımı ve motorlardaki gaz akışlarının modellenmesinin önemi, motorlardaki akışların karakteristik özellikleri, motorlardaki akışlar için istatistiksel yaklaşımlar, motorlardaki türbülanslı gaz akışları için transport denklemlerinin modellenmesi,  eşzamanlı denklemlerin çözümünde kullanılan yöntemler.
OMT 537 İçten Yanmalı Motorlarda Alev Yapısı ve Yanma Hızları                                       
Alev yapısı, laminer yanma hızı, alev yayılma bağıntıları, kısmi yanma, eksik yanma ve motor dengesi, motor devrinin yanma üzerindeki etkileri, anormal yanma üzerinde yakıt faktörü ve konstrüktif faktörlerin etkileri.
OMT 538 Otomotiv Üretim Yöntemleri                                                                                
Oto üretimi, üretim faktörleri, üretim yöntemleri, endüstriyel üretimin özellikleri, diğer üretim alanları ile olan ilişkisi, otomotiv üretim endüstrisinin genel yapısı, teknik özellikleri, kullandığı üretim yöntem ve teknikleri, üretim araç ve gereçlerinin genel özellikleri, taşıt tasarımını etkileyen faktörler, geliştirme yöntemleri ve araçlar, montaj yöntemleri, montaj hataları, otomotiv üretim yöntemlerindeki son gelişmeler, darboğazlar, ülkemiz otomotiv endüstrisinin yabancı ülkelerle teknik açıdan karşılaştırılması ve dünya endüstrisindeki yeri.
OMT 539 Motorlarda Ölçme Tekniği                                                                                   
Dinamometre tezgahları, Tork, güç ve devir ölçümleri. Hava ve yakıt tüketimini ölçme yöntemleri, Emisyon, sıcaklık ve devir ölçüm yöntemleri, yanma fotoğrafları çekimi, anlık (değişken) basınç ve sıcaklık ölçümleri.
OMT 540 Isı Transferinde Deneysel Yöntemler                                                                   
Sıcaklık ölçümleri. Basınç ölçümleri. Hız ölçümleri. Kütlesel debi ölçümleri. Konsantrasyon ölçümleri. Akış gözlenmesi. Isı akısı ölçümleri. Isıl iletkenlik ve düfizyon katsayıları ölçümleri. Hata analizleri. Ölçme cihazlarının performans karakteristikleri. 
OMT 541 Proses Tekniği                                                                                                      
Isı değiştiricileri tipleri, yoğuşturucular, buharlaştırıcılar ve ayırma prosesi gaz karışımları, entalpi konsantrasyon diyagramları, destilasyon, rektifikasyon ve rektifikasyon kolonları, absorpsiyon ve absorpsiyon kolonlar,  madde alış veriliş,  kurutma ve kristilizasyon prosesleri. Fiziksel büyüklüklerin boyutları, birim sistemleri. Dinamik büyüklüklerin boyutları.  Boyutsal homojenlik, boyut analizi. Buchingam II teoremi. Boyutsuz sayılar, benzeşim ve model yasaları. Diferansiyel denklemler ve benzeşim.  Ham veriler ve grafik gösterimleri. Temel istatistik ve olasılık kavramları. Hata hesapları.
OMT 542 Mikro ve Nano Ölçekli Sistemlerde Enerji Taşınımı                                            
Mikro ve nano ölçekte enerji taşınımının temel denklemleri, sürekli ve süreksiz ortam yaklaşımı, mikro ve nano boyutta ortamlarda akışlar, yüzeyde kayma sınır şartı, elektrokinetik akışlar, yüzey gerilmesi ile oluşturulan akışlar, nano parçacık katkılı akışlar ve ısı transferi, nümerik modelleme, mikro üretim ve mikro cihazlar.
OMT 543 Gözenekli Ortamlarda Akış ve Isı Transferi                                                        
Gözenekli ortam tanımı, bu tanımın matematiksel temeli, gözenekli ortamın süreklilik modelinin temelleri ve genel korunum denklemlerinin çıkarılması, entropi eşitsizliğinin elde edilmesi. Süreklilik modelinin gerektirdiği ve ortama ait özeliklerin tarifi. Gözenekli ortamlarda zorlanmış, doğal ve karışık ısı taşınım problemlerinin incelenmesi. Kütlesel difüzyon problemi. Gözenekli ortamda faz değişimi, kurutma süreçleri ve teorik esaslar. Gözenekli ortamlarda ısı depolama.
OMT 544 İleri Isı Transferi                                                                                                   
Zamanla değişen rejimde radyal, tek ve çok boyutlu ısı iletimi, hareketli ısı kaynağı halinde ve kanatlarda sıcaklık dağılımları, buharlaşma ve çeşitleri, yoğuşma, iki fazlı akışlar, doğal ısı taşınımının değişik geometrilerde incelenmesi, ısı ışınım yasaları.
OMT 545 Isı Depolama Sistemleri                                                                                         
Enerji depolamanın önemi, güneş enerjisinin ısı şeklinde depolanması, güneş enerjisinin arz ve talep zamanları arasındaki uyuşmazlığın ısıl depolama ile düzeltilmesi, güneş enerjisini ısı enerjisi olarak depolama yöntemleri, avantaj ve dezavantajları, sıvı ortamlarda duyulur ısı depolama, ısıl tabakalaşma, katı ortamlarda duyulur ısı depolama, gizli ısı şeklinde veya faz değiştiren maddelerde (FDM) ısı depolama, FDM’lerin seçimi, FDM’lerin ısı değiştirgeçlerine yerleştirilme dizaynları, FDM kapsülleri (kapları), kimyasal ısı depolama, uzun süreli (mevsimlik) toprakaltı ısı depolama, bina elemanlarında ısıl depolama, ısıl enerji depolama sistemlerinin test edilmesi.
OMT 546 Genel Termodinamik                                                                                             
Termodinamiğin temel kavramları, tersinmezlik, kullanılabilir enerji, tersinir iş, termodinamik bağıntılar, hakiki gazlar, karışımlar, gibbs fonksiyonu, kimyasal reaksiyonlar, termodinamiğin kanunları, mutlak entropi.
OMT 547 Birleşik Isı-Güç Sistemlerinin Analizi                                                                  
Birleşik ısı-güç sistemlerinin analizi ve dizayn kriterleri. Ana güç makinası olarak türbin ya da motorun seçim kriterleri. Termodinamik analiz ve ilgili termodinamik çevrimler. Sistemin performans karakteristiklerinin çıkarılması ve dizaynı. Trijenerasyon uygulamaları. Türkiye ve Dünya’ daki mevcut uygulamaların analizi ve projeksiyonların incelenmesi. Bölgesel ısıtma.
OMT 548 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği                                                                         
Hesaplamalı akışkanlar dinamiğine giriş, akış özelliklerine toplu bakış, akım ve girdap, hesaplamalı akışkanlar dinamiği teknolojisi (sonlu farklar, sonlu elemanlar, sınır elemanlar, sonlu hacim ve Lagrange parçacık yöntemleri), sonlu farklar yöntemi ve fonksiyonların uyumluluk, yakınsama ve kararlılıkları, süreklilik, momentum ve enerji denklemlerinin sonlu farklarda explicit  ve implicit yöntemlerle çözülmesi, denklemlerin akım ve girdap fonksiyonu formülasyonu, çözüm alanının ayrıklaştırılması (koordinat dönüşümü, ağ üretim teknikleri), bilgisayar destekli akım görünürlüğü ve grafiksel yaklaşım, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinde yeni paket programlar ve temelleri, Grafiksel görüntüleme programları.
OMT 549 Sınır Tabakaya Giriş                                                                                             
Genel bilgiler, sıkıştırılamaz akışkanlarda Laminar Sınır Tabaka, Navier-Stokes Denklemleri, Prandtl’ın Sınır Tabaka Denklemleri, sınır tabakanın ayrılması, düz bir levha boyunca sınır tabaka için momentum ve enerjinin integral denklemleri, sınır tabaka denklemlerinin yaklaşık çözümleri. Isıl sınır tabaka ve analizi. Sıkıştırılamaz akışkanlarda türbülanslı sınır tabaka, temel kavramları Prandtl’ın karışım boyu teorisi, Üniversal Hız Dağılımı Kanunu, borularda türbülanslı akış.
OMT 550 Teorik Gaz Dinamiği                                                                                            
Termodinamik temel bilgiler, lineer ve lineer olmayan dalga yayılmaları, lineerleştirilmiş ve lineer olmayan iki boyutlu akışlar, lineer olmayan eksen simetriği akışlar, mach sayısının 1’den büyük olması hali için uçak kanatları etrafındaki akış olayları, gazdinamiksel benzerlik kanunlarına giriş, stasyoner ses civarı akışlar, stasyoner ses üstü akışlar.
OMT 551 Akış ve Isı Transferinde Matematiksel Yöntemler                                               
Temel kavramlar, kısmi diferansiyel denklemler, sınır ve başlangıç koşulları, lineer, lineer olmayan ve kısmi lineer diferansiyel denklemler, çözüm yöntemleri, singularite yöntemi, fonksiyon teorisinin kullanımı, analitik karakteristik yöntemi.
OMT 552 Püskürtme Dinamiği                                                                                           
İçten yanmalı motorlarda enjeksiyon sitemlerinin incelenmesi, püskürtme oluşumunun belirlenmesi, püskürtme akışları ve bu akışların dağılımlarının sayısal modellenmesi,  püskürtme dağılmasının farklı sayısal yöntemlerle incelenmesi, püskürtme oluşumunun yanma üzerine etkilerinin belirlenmesi, içten yanmalı motorlarda püskürtmenin bilgisayar ortamında modellenmesi.
OMT 553 İçten Yanmalı Motorlarda Termodinamik Analiz                                                 
Termodinamik çevrimlerin incelenmesi, çevrimlerin tersinmezliğinin sayısal olarak hesaplanması, içten yanmalı motorlarda enerji ve ekserji analizinin termodinamik kurallarına göre yapılması, tersinmezliklerin verim üzerine etkilerinin incelenmesi, motor çalışma şartlarında çevrim verimlerinin bulunması.
OMT 554 Mühendislik Tasarımı                                                                                            
Mühendislik tasarımına giriş, temelleri, ürün planlama çözüm bulma ve değerlendirme, ürün geliştirme işlemi, görevi açıkça belirleme, kavramsal tasarım, şekillendirme tasarımı, mekanik bağlantılar, mekatronik ve adaptronik, boyut aralıkları ve modüler ürünler, kalite için tasarım, minimum maliyet için tasarım.
OMT 555 İleri Katı Modelleme                                                                                             
Katı modellemeye kiriş, eskiz, sınırlandırmalar ve ölçülendirme, üç boyutlu eskizler, çalışma düzlemleri eksenleri ve noktaları, parça unsurları, montaj modelleme, kaynaklı birleştirmeler, saç model modelleme, modeller ve teknik resim, sunum, uygulanabilir tasarım.
OMT 599 Yüksek Lisans Tezi                                                                                               
OMT 600 Doktora Tezi                                                                                                         
OMT 601 Uzmanlık Alan Dersi                                                                                             
OMT 666 Doktora Yeterlilik                                                                                                 
Türkçe