Diller

Genel Bilgi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2010 Yılında kurulmuş, Türkiye´de Otomotiv Mühendisliği alanında öncü olmuş, ilk bölümlerden birisidir. Otomotiv Mühendisliği Bölümünde tezli yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Otomotiv Mühendisliği Lisansüstü Programının amacı, alanında uluslararası düzeyde eğitim veren ve özgün araştırma çalışmaları yapan, Uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir Lisansüstü Programı olmaktır. Otomotiv Mühendisliği Lisansüstü Programı Otomotiv Mühendisliği alanında günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, Türk Otomotiv Endüstrisini daha ileriye götürecek, otomotiv sektörünün gereksinimi olan nitelikli araştırmacı, yenilikçi iş gücünün yetişmesine katkıda bulunmayı, otomotiv alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine destek olmayı amaçlamıştır. Ders Planları, bu amacı gerçekleştirmek ve Otomotiv Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunda sektörde görev almaya hazır bilgi ve yeteneğe sahip yüksek lisans / doktora derecesine sahip mühendislerin yetiştirilmesine olanak sağlayacak şekilde, bölümün vizyon ve misyonuna uygun olarak yapılandırılmıştır. Otomotiv Mühendisliği Bölümü lisansüstü programı içeriği ve ders planı otomotiv mühendisliği bölümleri ders planları ve Türkiye´de sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur.

 
Türkçe