Diller

Bitirme Projeleri

Tanım ve Amaç

Öğrencilerin bireysel veya küçük gruplar halinde bir öğretim üyesinin/görevlisinin yönetiminde yapacakları, teorik ve/veya uygulama içeren bir çalışmadır.
Öğrenciye lisans öğrenimi sırasında edindiği bilgilerin bir bölümünü mesleki bir konunun araştırılmasında veya bir problemin çözümünde uygulayabilme yeteneğinin kazandırılmasını, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılmasını, ülkemize katma değer sağlayacak ürün ve yöntemlerin ilk adımlarının atılmasını amaçlamaktadır.
 
Dersin Açılması
Bitirme projesi dersi her öğretim yılının güz ve bahar (7. ve 8.)  yarıyıllarında açılır.
 
Dersi Alabilme Koşulları
Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 40 ıncı maddesindeki ders alma koşullarını sağlayan son sınıf öğrencileri bitirme projesi dersini 7. veya 8. yarıyılda alabilirler.
 
Derse Başvuru
Bitirme projesi dersinin alma koşullarını sağlayan öğrenciler, Bölüm Başkanlığından temin edecekleri form dilekçe ile tercih yaparak bölüm başkanlığına başvururlar.
 
Bitirme projesini 7. yarıyılda alacak öğrenciler için en geç 6. yarıyılın son 2 haftasında Bölüm Başkanlığına form dilekçeyle başvuru yapılmalıdır.
Bitirme projesini 8. yarıyılda alacak öğrenciler için en geç 7. yarıyılın ilk 2 haftasında Bölüm Başkanlığına form dilekçeyle başvuru yapılmalıdır.
 
 
Türkçe